4515 Pond

4515 Pond

Regular price

Pond Thassos White Onyx

SIZE: 307x276x6mm

FINISH: Polished